Zásady zpracování osobních údajů

1. Úvod

Tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob, jakým zpracovávám osobní údaje na webových stránkách profesionálního fotografa www.otakarvorisek.cz. Zásady jsou v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

2. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Otakar Voříšek, se sídlem na adrese: Bezdědice 70, IČ: 88071871, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

3. Jaké osobní údaje zpracovávám

Zpracovávám následující osobní údaje:

 

Jméno a příjmení

Kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo)

Adresu

Fotografické snímky

Platební údaje (pro fakturaci)

Jakékoliv další údaje, které mi dobrovolně poskytnete

 

4. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám za následujícími účely:

 

Poskytování fotografických služeb

Komunikace s klienty

Vystavování faktur a administrace plateb

Marketingové účely (např. zasílání newsletterů, pokud jste k tomu udělili souhlas)

Zlepšování kvality služeb

 

5. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá na základě následujících právních důvodů:

 

Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 

6. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchovávám po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo v souladu s platnými právními předpisy.

 

7. Předávání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nepředávám žádným třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro plnění smlouvy (např. externí tiskárna), nebo kdy mám k tomu váš výslovný souhlas.

 

8. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo na přenositelnost údajů

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 

9. Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí týkajících se zpracování vašich osobních údajů mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

10. Změny Zásad

Tyto Zásady mohou být čas od času aktualizovány. Aktuální verze bude vždy zveřejněna na mých webových stránkách.

 

Datum účinnosti těchto Zásad: 25.6.2024

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: +420 723 182 307